Optocht

Als eerste statuut in ons huishoudelijk regelement staat dat wij ons als Fènpruuvers actief inzetten voor het openbare carnaval in Kruikenstad.

Dat betekent dus ook dat wij aan zo veel mogelijk evenementen actief deelnemen, maar sowieso op alle evenementen aanwezig zijn. Het meest prominente voorbeeld daarvan is d’n Opstoet van Kruikenstad. Hierin hebben wij een rijke historie. Vanaf het eerste jaar deden wij mee met een grote wagen. Daarna volgden al snel diverse loopgroepen en toen er kinderen kwamen, deden we ook mee met de Kènderstoet. De jeugd heeft ten slotte de toekomst. Vele jeugdleden zijn in de loop der jaren doorgestroomd van het meelopen in de Kènderstoet, naar het actief mee bouwen met de wagenbouw of mee lopen in een loopgroep.

Delen:

Laatste nieuws